Categorieën
Internet Lokaal

Een webcam vergroot de toegankelijkheid van onze politiek

iloveRijenDVIn Gilze-Rijen was de grootste politieke vernieuwing van de afgelopen regeerperiode: ‘werken met minder papier’. Lokale politiek in Gilze-Rijen is over het algemeen niet erg spannend. Een openbare vergadering duurt met gemak twee of drie uur. Dat kan best een stuk vlotter en moderner. Niet alleen onder het mom van besparing en efficiëntie, maar ook om alle inwoners meer te betrekken bij de manier waarop wij onze dorpen besturen.

YouTube
Om politiek aantrekkelijker te maken zou het fijn zijn om de raadsvergadering via YouTube live (en uiteraard achteraf) volgbaar te maken. Dit is zeer laagdrempelig voor geïnteresseerden. Bovendien zitten er bijna geen kosten aan: er zijn alleen een paar goede webcams voor nodig. We leven in een tijd waarin flexwerken aan de orde van de dag is. Mensen hoeven niet meer naar het gemeentehuis; raadsleden en experts die niet aanwezig zijn bellen ook al ‘in’ vanaf een andere locatie. De meeste mensen die een vergadering willen bijwonen doen dat omdat er een onderwerp bij zit dat ze aan gaat. Nu moet iemand die één onderwerp wil bijwonen de gehele vergadering aanschuiven. Een bezoeker weet niet wanneer zijn of haar onderwerp aan de orde komt en moet dan dus de hele avond aanwezig zijn en onderwerpen aanhoren die mogelijk niet interessant zijn. En de raadszaal verlaten kan niet zonder mensen te storen. Allemaal erg ongemakkelijk dus, waardoor mensen afhaken.

Interactie
Mensen die fysiek niet aanwezig kunnen zijn, kunnen op die manier thuis of onderweg toch hun onderwerpen volgen. Een vergadering is zelfs interactief te maken, omdat burgers commentaar kunnen leveren, vragen kunnen stellen. Dit kan nu al een heel klein beetje met Twitter vanaf de tribune, maar daar is de drempel nog vrij hoog om mee te doen.

Transparantie
De politiek moet toegankelijk zijn. En minstens zo belangrijk; de politiek moet glashelder opereren. Iedere burger moet zonder veel moeite kunnen achterhalen wat de argumenten voor een keuze van een partij waren. Burgers kunnen politici dan pas echt ter verantwoording roepen. Deze transparantie en toegankelijkheid is belangrijk en verbetert de democratie.

Laten wij de komende vier jaar de gemeenteraad een stuk transparanter maken. Wij hebben per slot van rekening toch niets te verbergen? De politiek heeft vertrouwen terug te winnen en de inzet van YouTube is daarbij een stap in de goede richting.

Categorieën
Groene energie

Steun de bezwaren tegen schaliegaswinning

Onze gemeente heeft nog zich niet uitgesproken tegen het boren naar schaliegas op ons grondgebied, in tegenstelling tot de gemeenten die ons omringen. Een motie gesteund door Gemeentebelang en PvdA heeft het niet gehaald. VVD, CDA en Kern’75 vonden het niet nodig om dit signaal af te geven. Dus wij zijn een klein eilandje in Brabant, waar de petrochemische industrie zich nu dus welkom mag heten. Gelukkig heeft ook de provincie ernstige bezwaren tegen de plannen van minister Kamp om onder andere het concern Cuadrilla in Nederland te laten fracken naar schaliegas. En steeds meer mensen maken zich terecht grote zorgen over deze manier van gaswinning. De risico’s zijn groot, de kosten hoog, de opbrengsten onbekend en er zitten sowieso veel nadelen aan.

Kies!
Onze gemeente doet het qua beleid op energiegebied slechter dan gemiddeld. Duurzaamheid staat niet erg hoog in het vaandel bij de huidige coalitie, in het bijzonder bij Kern’75. Er is geen energievisie, geen beleid gericht op duurzaamheid. Naast het bizar schamele potje dat de gemeente gebruikt om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren is er vrijwel niets. In het verkiezingsprogramma van Kern’75 staat duurzaamheid als onderdeeltje onder het beheer ‘Openbare ruimte’. Er worden maar een paar punten aangestipt en totaal geen doelen gesteld op het gebied van bijvoorbeeld energiebesparing en verbetering luchtkwaliteit. Bij Gemeentebelang komt duurzaamheid bij bijna elk hoofdstuk aan de orde en heeft daarnaast een eigen hoofdstuk.

De hoofdpunten
Naast het tegengaan van schaliegaswinning willen we een adviesfuncties creëren voor verenigingen om kennis en kunde te delen. Daarnaast het uitbouwen afvalscheiding (zie mijn eerdere column over dit project). We willen meer groen in onze gemeente. Het groen duurzaam inrichten en behouden. Het lijkt ons goed om een energieambitie op te stellen waarin we bijvoorbeeld het doel kunnen stellen om in 2020 het energieverbruik te halveren.
Uitstoot van verkeer en zwefvuil moet blijvend teruggedrongen worden. We zouden uit willen groeien naar een gemeente die een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaamheid en milieu. Zo kunnen we elektrisch rijden en elektrisch gemeenschap stimuleren. Ook door het zelf te doen.

Stem Gemeentebelang! 
Er valt dus echt wat te kiezen! Als je geeft om een goede woonomgeving, dan stem je de 19e Gemeentebelang.

Zonnepanelen

Categorieën
Geen categorie

Aanpak van de N282 kan beter

N282 - Voorstel uitsnede - Negen vakken KaartDe provincie Brabant gaat de Bredaseweg (N282) aanpakken. Een flink project waar 27 miljoen euro mee gemoeid is. Fijn voor Rijen? Helaas niet. De Bredaseweg gaat dicht bij Hulten en verkeer moet een flink eind om rijden langs de vliegbasis om de Hultenaren te ontzien van geluidsoverlast en uitlaatgassen. De weg zal dan geheel vierbaans worden tot aan de Vijfeikenweg. Het project gaat pas ergens tussen 2016/2017 echt van start.

Uit reacties van mensen die dagelijks in de spits over deze weg rijden blijkt dat er geen groot doorstromingsprobleem is, zoals de provincie doet voorkomen. Af en toe, als er op een van de snelwegen A58 of A27 een ongeluk is gebeurd, loopt het vanwege sluipverkeer vast op de N282. Dit zal een vierbaans N282 ook niet kunnen oplossen, omdat er dan nog steeds sprake is van een ‘flessenhals’ en een groot deel tweebaansweg op de N282. De drukte wordt dus verlegd naar Rijen, waardoor wij als Rijenaren opgezadeld gaan worden met meer verkeer, geluidsoverlast en uitlaatgassen.

Hulten
Naast doorstroming is de ‘oversteekbaarheid’ bij Hulten aangegeven als een van de huidige problemen. Men kan denken aan het afbouwen van de bebouwing aan de zuidkant van Hulten. Zeker gezien alle geluidsoverlast van de vliegbasis is dit geen rare gedachte en het is vele malen goedkoper dan het gaan verleggen van de Bredaseweg. Het gaat maar om een drietal bedrijven en nog geen tiental woningen. Nu wil Kern’75 een nieuw centrum voor Hulten gaan creëren, maar uitbreiding in de richting van de vliegbasis lijkt mij niet verstandig. Volgens de huidige plannen zullen er ook nu in Hulten een aantal panden gesloopt moeten worden om de verbreding en verlegging te kunnen realiseren. Het is dus een ingrijpende wijziging.

Goedkope en effectievere oplossingen
Er zijn een aantal gemakkelijke aanpassingen mogelijk om de doorstroming van de huidige tweebaans N282 te verbeteren. Betere afstelling en intelligentie van de stoplichten kan al aanzienlijke verbetering geven; juist op de piekdrukte in de spits. Langere uitvoegstroken en aanleg van invoegstroken kunnen de doorstroming van de huidige wegen ook al aanzienlijk verbeteren. Verder is een groot hinderpunt op deze weg het landbouwverkeer in de spits. Gedacht kan worden aan een landbouwverkeersverbod tijdens spitsuren.
Een grote vertragende factor voor een groot deel van het doorgaande verkeer van de N282 is de spoorwegovergang op de N631. Met meer dan 10.000 voertuigen per dag is dit een erg drukke spoorkruising waar tot zeven (!) minuten wachttijd kan ontstaan. Uit een van de onderzoeksrapporten blijkt dat de spoorbomen ‘meestal binnen twee minuten weer open gaan, maar dat er ook gevallen zijn waarbij ze rond de vijf minuten gesloten blijven’. Na een ongeluk zijn de bomen tijdens een meetperiode zelfs 2,5 uur dicht geweest. Afgezien van de veiligheid is dit echt een barrière die voor overlast zorgt. Bovendien is dit een groeiende barrière door toename van (gevaarlijk) vrachtverkeer per spoor door uitbreiding van de Tweede Maasvlakte en bereiken van de maximale capaciteit van de Betuwelijn. Verder komt er mogelijk het programma Hoogfrequent spoor ook op dit spoortraject. Het aantal treinen zal ver boven de huidige 250 treinen per dag gaan komen. Ondertunneling van de spoorovergang van de N631 zal deze barrière geheel wegnemen en de doorstroming van heel het gebied verbeteren.

Regeren is vooruitkijken
En weg leg je niet aan voor tien of twintig jaar maar voor een langere termijn. Vervoerspatronen gaan in die periode flink veranderen. Je moet dus niet kijken naar de huidige belasting op de N282, maar ook naar de toekomstige gebruiksmanieren van de weg. Stoplichten met nieuwe sensoren worden steeds minder dom en kunnen anticiperen op vervoersstromen. Geautomatiseerde voertuigen kunnen op veel hogere snelheden, dichter op elkaar rijden en de capaciteit van de huidige weg enorm vergroten. Alleen knelpunten zoals kruispunten gaan in zo’n geval een blijven barrière vormen. Die kunnen grotendeels verdwijnen als je met een smart-connected voertuigen gaat werken. Een auto reserveert dan een (invoeg)plekje op de weg. Dat is uiteraard nog toekomstmuziek.

Wat wel op kortere termijn gaat gebeuren is een uitbreiding van de A58 van twee naar drie banen. Er zal dan ook minder verkeer over de N282 gaan rijden. De huidige plannen voor uitbreiding van de N282 zijn niet effectief, duur en gaan voor meer overlast in Rijen zorgen. Stem 19 maart op Gemeentebelang en wij zullen deze plannen zeer kritisch benaderen en proberen bij te sturen waar wij dat kunnen.

Categorieën
Cradle2Cradle Groene energie

Gilze en Rijen: schoon, stil en energie-onafhankelijk

Elektisch rijen in een Tesla Model S
Elektrisch rijen in een Tesla Model S

Onze gemeente heeft geen ambitie. Of beter gezegd; de huidige coalitie heeft geen ambitie. Wij lopen flink achter op het gebied van energieverbruik. Er worden nog steeds voertuigen met een verbrandingsmotor aangeschaft terwijl duidelijk is dat auto’s die alleen lokaal rijden en een groot deel van de dag stil staan en dus prima elektrisch zouden kunnen zijn. We hebben de laadpalen bij het gemeentehuis niet voor niets laten aanleggen. Arbeidsomstandigheden eisen dat werknemers niet meer te veel aan uitlaatgassen worden blootgesteld. Het is dus niet alleen de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft, maar ook gewoonweg noodzakelijk voor een goede werkomgeving.

De lokale overheid hoort ook mee te werken aan de landelijke en Europese ambities om te voldoen aan normen over CO2 en energieverbruik. Veel verder dan een zeer beperkt plan om de komende tien jaar slechts een deel van de buitenverlichting te gaan vervangen door de veel goedkopere LED-verlichting gaat het niet. Er zijn inmiddels tal van gemeenten met een roadmap naar een volledig energieneutrale gemeente. Zo is Texel over zes jaar geheel zelfvoorzienend in energie. Goed voor toerisme en de inwoners. Zeer goed voor de portemonnee, want de miljoenen die wij als complete gemeente uitgeven aan gas en elektra verdwijnt dan niet meer naar de Gazproms van deze wereld.

IMG_0479In onze gemeente is zeer veel enthousiasme en kennis aanwezig om ook naar een volledig zelfvoorzienende gemeente te gaan. Via de coöperatie Energie Gilze Rijen kan de gemeente allerlei partijen bij elkaar brengen. Ook een bedrijf als GEKA is ontzettend goed aan de weg aan het timmeren. Daar moeten we dus bij aansluiten en als gemeente een richting bepalen waar het heen moet. En helpen om het tempo te bevorderen.

Laten wij dus ook de ambitie tonen door dit onderwerp serieus te nemen. Eerst door te kijken naar de eigen organisatie. De afgelopen vier jaar heeft de coalitie gezorgd voor een besparing in de gemeentelijke organisatie door het te doen met tien procent minder personeel (lees: mensen ontslaan). Dat is denk ik niet de manier om als organisatie te besparen. Zeker niet in een periode dat werkloosheid oploopt. Je moet willen dat vaste lasten verminderd worden. Energiekosten zijn zo’n component die tegenwoordig gemakkelijk naar beneden te krijgen is. Laten we daar dan echt voor gaan. Gelukkig heeft Gemeentebelang dit wel hoog in het vaandel staan.

Hopelijk kunnen wij de komende vier jaar wel voor verbetering gaan zorgen, want waar je woont moet het goed zijn.

Categorieën
Lokaal

Streekproducten

aardbeien1Kiwi’s uit Zeeland en paprika’s uit Israël. We zijn het al helemaal normaal gaan vinden. Met een globale voedselmarkt, waarbij de prijzen van transport erg laag zijn, zal een steak uit Argentinië ongeveer even duur kunnen zijn als een steak uit Ierland. Maar welke kun je nou als consument het beste kiezen?

In Nederland stellen wij zeer hoge eisen aan de kwaliteit van voedselproductie. Dit gebeurt in grotere mate steeds duurzamer, diervriendelijker, met minder bestrijdingsmiddelen en antibiotica. Omdat er op grote schaal en met grote efficiëntie gewerkt wordt blijft de prijs concurreren met die van producten vanuit minder gereguleerde landen. Het productievoordeel uit landen met minder regels compenseren wij dus nu grotendeels.

In Rijen hebben wij de supermarkten die groenten en fruit verkopen. Wat veel mensen misschien niet weten is dat aan de rotonde van de Zwarte Dijk Tuinderij Peeters zit. De familie Peeters verkoopt grotendeels lokale producten. Niet alleen streekproducten, maar ook gewoon de dagelijkse groenten en fruit. Uit eigen teelt o.a. asperges en aardbeien. Ze hebben een flink assortiment van boeren uit de directe omgeving. En het is echt een stuk goedkoper dan in de supermarkt. Rechtstreeks van het land, dus supervers. Het bedrijf werkt mee aan Talent2Work (werkbegeleidingstrajecten voor reïntegreerders) en is ook nog eens innovatief goed bezig.

Alle reden om hier als Rijenaar dus eens te gaan kijken als je er nog nooit bent geweest.

Categorieën
Groene energie Lokaal Zwembad

De (on)mogelijkheden van een nieuw zwembad

Tropical Rijen
Tropical Rijen

Ons zwembad Tropical  is langzaam maar zeker toe aan vernieuwing. Het kan allemaal een stukje moderner en zeker milieuvriendelijker. Nu is er onderzocht dat het bouwen van een nieuw zwembad met sauna’s en een paar kleine badjes erbij ongeveer 4 miljoen euro gaat kosten. Een nieuw zwembad is duurzamer en daardoor zal de energierekening flink naar beneden gaan in vergelijking met het huidige zwembad. Nu flink investeren is anticyclisch, dus extra goed. Allemaal goede argumenten om te kiezen voor een nieuw zwembad. Toch ben ik (nog) niet helemaal overtuigd.

Want er is niet onderzocht wat de gebruikers willen. Ook niet wat het eventueel zou kosten om het huidige zwembad (gedeeltelijk) te verbouwen. Ook daar kan uiteraard een warmtepomp geplaatst worden en kunnen er zonnepanelen op het dak. Bijvoorbeeld met een investering van 10% van het bedrag een nieuw bad kan ook de komende jaren nog eenzelfde energiebesparing gehaald worden. Gemeentebelang heeft herhaaldelijk aangedrongen om ook dit te laten onderzoeken.

Het huidige bad is een zeer innovatief bad, aangezien er nieuwe manieren van chloorbeheer zijn toegepast en een deel is nog slechts twintig jaar oud, dus kan best nog een tijd mee. Nog beter; het zwembad is vrijwel afgeschreven, dus blijft er over enkele jaren ook ineens meer financiële ruimte in de begroting over.

ZwemmenTijdens de informatieavond die Gemeentebelang heeft georganiseerd werd ook nog eens duidelijk dat oudere gebruikers een nieuwe plek aan de rand van het dorp in de Vliegende Vennen niet zien zitten. Ook veel bewoners van de Vliegende Vennen willen geen zwembad zo dichtbij, want zij zijn bang voor overlast. Er is dus weinig draagvlak voor de plannen van de huidige coalitie, maar die drukken het nieuwe zwembad er wel door. Dat is pas echt oude politiek (‘wij weten het beter dan de burgers en kiezen wat goed voor hen is’). Gemeentebelang luistert wel naar de gebruikers en neemt ze serieus.

Wat mij betreft komt er snel een onderzoek naar het verlengen van de levensduur van het huidige zwembad. Er lijken genoeg redenen te zijn om niet zomaar het oude zwembad versneld af te schrijven.