Categorieën
Duurzaam Elektrisch rijden Groene energie

Salderen versus Dynamische tarieven

De meeste leveranciers bieden tegenwoordig Dynamische tarieven (EPEX), die per uur variëren. Dit geeft gemiddeld veel lagere tarieven en geeft je de kans je gebruik aan te passen (bijv. je was draaien uit te stellen). Vraag en aanbod van stroom komen zo automatisch meer in evenwicht. Puur op prijsprikkel. Laat dat nu net ook het meest duurzame zijn. En het beste tegen netcongestie.

Nu zeer recent Salderen toch blijft bestaan, zullen de meeste leveranciers een zonnepanelen-vergoeding gaan eisen. De kosten van salderen moeten betaald worden; je gebruikt immers de goedkope zonnestroom in een dure winter. De overheid gaat ooit salderen moeten afschaffen (duur, niet-duurzaam, congestie-verhogend).

Als je zonnepanelen hebt, moet je dan kiezen voor salderen of een dynamisch contract? Als gebruik en opwek ongeveer in evenwicht zijn, dan is salderen in veel situaties het makkelijkst. Maar heb je veel ‘stuurbaar’ vermogen (een elektrische auto bijvoorbeeld), dan kun je op sommige momenten zelfs betaald krijgen voor je verbruik. Dynamische contracten hebben ook een risico op erg hoge prijzen. Zo was de prijs voor enkele uren in Scandinavië (als gevolg van een foutje) zelfs 6 euro voor een kWh (normaal 30 cent). Als je dan je verbruik niet goed kunt aanpassen, heb je een probleem.

Wees dus bewust van het risico en maak een inschatting van je opbrengst en kosten. Heb je zonnepanelen op Oost/West? Dan zullen dynamisch prijzen nog interessanter zijn.

Ben je bereid om je was te draaien op de goedkope momenten (gedrag aanpassen kost moeite en is best lastig om vol te houden)? Of kun je dit deels automatiseren? Dan kan een dynamisch contract interessant zijn voor jou. In veel gevallen zal voorlopig lekker blijven salderen en je focus op energie-besparing inzetten het meest zinvol zijn.

Categorieën
Duurzaam Groene energie

Koken op inductie

Elektrisch koken heeft een aantal voordelen:

 1. Veiligheid (1): kans op brandwonden veel kleiner.
 2. Veiligheid (1): kans branden veel kleiner, gas explosies onmogelijk met elektrisch koken.
 3. Gemakkelijker schoon te maken&houden (tijd).
 4. Veel minder uitstoot in je huis (NOx, SOx4) (ook met afzuiging deels in huis!).
 5. Geen gas uit Groningen of Rusland.
 6. Geen vocht in huis (gasverbranding geeft veel vocht)
 7. Elektrisch is 100% duurzaam (zelf) op te wekken.
 8. Goedkoper! Simpelweg goedkoper dan op gas koken.
 9. Geen gas-aansluiting nodig (vastrecht).
 10. Efficiënter (1): Je verbruikt met koken op gas meer energie.
 11. Efficiënter (2): Ook gebruik je met inductie 100% van de gegeven energie (gaat echt de pan in, ipv er langsheen).
 12. Een goede inductieplaat kan sneller verwarmen dat gas (scheelt tijd).
 13. Pannen op gas vervormen, pannen op inductie niet (pannen gaan langer mee).
 14. Hygiëne is bij inductieplaten veel beter (vlak, minder randen).

Eigenlijk zou elk kookplaat dus vervangen moeten worden door een inductieplaat. Goed voor de portemonnee, het gemak en je binnenklimaat.

1 zonnepaneel is voldoende voor een jaar koken

De cijfers op een rijtje:

Aardgas Elektrisch Inductie
m3/kWh per jaar 37 m3 200 kWh 160 kWh
MJoule 1.171 714 571
kosten € 59 € 58 € 46
Prijzen
1 m3 aardgas € 1,60
1 kWh € 0,29
Omrekeningen
1 kWh 3.570.000 joules
1 m3 aardgas 31.650.000 joules
Categorieën
Duurzaam Groene energie

Zonneweides

Er zijn veel bedrijven die graag zonneweides willen inrichten. Hier zitten echter voor- en nadelen aan. Meer factoren spelen mee, dan je zo op het eerste gezicht zou verwachten. Een deel van de zorgen zijn weg te nemen door er goede eisen aan te stellen.

Veel nieuwe zonneparken gaan in een oost-west opstelling, bijvoorbeeld deze. Niet alleen kunst-vormen zijn dus mogelijk, maar ook een andere positionering is tegenwoordig ook goed rendabel (voordeel is dat de energie-opwekking beter wordt gespreid over de dag, dus krijg je een hogere vergoeding per kWh). Daarmee zijn automatisch ook veel meer daken (vrijwel allemaal!) bruikbaar te maken voor zonnepanelen. Goede weide/landbouwgrond uit gebruik nemen lijkt daarmee nog minder nodig. Als gemeente kunnen we als eis wel opnemen dat gebruik van akkergrond voor zonneweides alleen toegestaan is, als daarmee ook de biodiversiteit verbeterd gaat worden. Dus: bloemen inzaaien tussen en rondom de zonneweide en er bijvoorbeeld biologische schaapjes of biologische scharrelkippen tussen/onder te zetten. Met multifunctioneel gebruik is er veel eerder draagvlak voor te vinden.

Je kunt de zonneweide eigenlijk dus op 4 verschillende vlakken inschieten:
1. opwekking lokale duurzame energie
2. opbrengsten voor lokale economie (nu verlaten miljoenen (!) euro’s ieder jaar weer de gemeente aan energielasten). Lokale deelname van de zonneweide is dus vereist.
3. stimuleren biodiversiteit door graslanden/inzaaien bloemen, stimuleren bijen en insecten
4. met bijv. schapen gewoon als (biologische) landbouw, of met kippen als pluimvee in blijven zetten

Uiteraard kan het ook (eco-)toerisme bevorderen, zeker als er fietsroutes langskomen en een informatiebord uitleg geeft over het project.

Plaatje dat bovenstaande mooi illustreert bijgevoegd:

Schapen in een mooi bloemig grasland onder zonnepanelen.
De bloemen vergroten biodiversiteit, schapen leveren hun producten, en zonnepanelen de energie.

 

Het blijft de voorkeur hebben eerst daken vol te leggen. Of eigenlijk eerst asbest-daken te saneren en die direct met panelen te voorzien. Werk-met-werk, waarmee je ook nog eens de veiligheid verbeterd. Als gemeente kun je een energiekansenkaart opstellen om te zien welke gebieden eventueel geschikt zouden kunnen zijn voor energieopwekking (zon, wind, getijde, waterkracht, geothermisch, warmtepompen, enz.). Dan kun je op die basis een keuze maken voor eventuele zonneweides.

Stel we willen Zeeland 100% voorzien van zonnestroom, dan heb je een oppervlakte nodig van 10 bij 20km. Dat is feitelijk nog niet eens zo heel veel. Want we doen ook aan energiebesparing, de industrie als grootverbruikers stappen over op betere processen, het rendement van zonnepanelen neemt telkens toe (en de prijs af), en we zetten ook in op andere energievormen zoals wind-, getijde-energie, waterkracht enz. enz. Trouwens, hebben we niet 10km bij 20km aan daken? Pas daarna kijken naar andere objecten (dijken?), pas als laatste naar nuttige landbouwgrond.

 

Categorieën
Duurzaam Elektrisch rijden Groene energie

100% duurzame energie

Met zonnepanelen op je dak ben je er nog niet. Om naar een echt 100% duurzame energievoorziening te gaan zijn er nog flinke stappen nodig. In Duitsland waar ze met de EnergieWende al een eind voorlopen op Nederland gaan ze die omschakeling ook echt realiseren. Zo liggen er plannen om alle kerncentrales de komende paar jaar uit te zetten (laatste in 2022). Bruinkool moet ook het veld ruimen. Maar energie is veel meer dan alleen elektriciteit. Dus met alleen uitzetten van fossiele centrales en aanzetten van windparken en zonnestroomprojecten ben je er niet. Ook al het transport (inclusief schepen en vliegtuigen) zal moeten omschakelen naar elektrisch. Ook waterstof-aandrijving werkt volledig elektrisch, alleen gebruikt dit een factor 3 a 4 zoveel energie. Biobrandstoffen blijven lokale uitstoot geven en dienen dus alleen als transitiebrandstof ingezet te worden.

Wind- en zonne-energie is goed voorspelbaar, maar niet continu beschikbaar. Hier komt de term leverzekerheid om de hoek kijken. Die moet gegarandeerd blijven. Dit is cruciaal voor de economie; de motor moet blijven draaien. Als het aanleveren van de hoeveelheid energie variabel is, moet het systeem aangepast worden, wil de leverzekerheid gegarandeerd blijven. Met batterijopslag is nu al veel mogelijk. Zo zijn er nu al buffer-installaties actief in Nederland. In de winter leveren zonnepanelen minder, maar is er wel veel meer wind. Met het sturen van de vraag (bijvoorbeld een zwembad kan prima verwarmd worden op momenten dat er veel zon/wind is en wat extra afkoelen als er een tekort is), is erg veel winst te behalen. Grote asfaltfabrieken en hoogovens passen dergelijke (peak-shaving) technieken al (deels) toe, maar het staat echt nog in de kinderschoenen. Werk aan de winkel dus.

Duitsland zit op piekmomenten nu op ruim 80% duurzame elektriciteit. De Deense windmolens zitten nu geregeld ruim boven de Deense behoefte (tot 140%), er is dan meer elektriciteit dan nodig en met exporteert dan dit overschot. De topmomenten zijn leuk om te zien, maar dat is slechts het begin. In Duitsland werd in de eerste helft van 2015 bijna 35% van alle elektriciteit duurzaam opgewekt (zon, wind, water).

In totaal gebruiken we in Nederland een dikke 3.000 PetaJoules per jaar. De afgelopen jaren was dit het elektriciteitsgebruik (PJ):
2010 – 433 PJ – 120TWh (120 terrawatt-uur = 120.000.000.000 kWh)
2011 – 437 PJ
2012 – 429 PJ
2013 – 426 PJ
2014 – 421 PJ
2015 – 426 PJ (schatting)
2016 – 434 PJ (schatting)
bron

We zien ondanks de economische groei, 160.000 plug-in voertuigen, geen echte toename meer in elektriciteitsgebruik. Ook lijkt het er op dat EU normen omtrent de gloeilamp, de zuinige stofzuiger, energielabels op witgoed/banden/huizen, enz. enz., vruchten beginnen af te werpen. We gebruiken relatief minder elektriciteit, ondanks dat we met meer mensen zijn en veel meer elektrische apparaten hebben. Het is een afbuiging de goede kant op, maar het kan nog wel een stuk sneller. Anders dan in Duitsland en Denemarken hebben we in Nederland nog maar 6% duurzame energie, nog 94% te gaan dus. Help jij ook mee?

 

 

Categorieën
Duurzaam Elektrisch rijden Groene energie

Tarieven slimme aansluiting elektriciteit

Netwerkbedrijven hanteren momenteel tarieven op basis van de aansluitcapaciteit. Een basisaansluiting voor elektriciteit kost 19 euro per maand (tot 3×25 ampère, oftewel 17kW). Een iets zwaardere aansluiting van 3×35 ampère (24kW) kost ineens 69 euro per maand. Een prijsverhoging van 319%, bij 40% meer vermogen. De vervolgstappen in de tariefsopbouw geven zowel relatief meer ampères als minder tarieftoename. De tarieven zijn dan per stap ‘slechts’ 45%, 31% en daarna 24% duurder.

Capaciteitstarieven bij Enexis.
Capaciteitstarieven bij Enexis.

Onbetaalbaar
De kleinste stap van slechts 30 ampère additionele capaciteit is dus erg duur. Voor 7kW betaal je ruim 40 euro per maand extra. Dit zal vast ooit zo opgezet zijn om ‘grootverbruikers’ meer te laten betalen. Nu geeft dit echter ook bij normale consumenten een grote beperking. Zeker met het oog op all-electric huizen, auto’s die elektrisch gaan laden, zonnepanelen die veel terugleveren, etc., is een zwaardere aansluiting belangrijk. Het systeem is nu zo opgezet dat er een flinke financiële rem zit op de eerste verzwaring, waarmee bijvoorbeeld een slimme 22kW laadpaal al onbetaalbaar is gemaakt (11kW is daarmee de maximale laadsnelheid voor een consument).

Slimmere oplossingen
Met de steeds grotere pieken en dalen in de elektriciteitsproductie (de zon schijnt niet altijd en de wind waait niet altijd), zou het veel logischer zijn om het verbruik via de aansluiting veel flexibeler te laten verlopen. Een slimme 22kW of 43kW laadpaal kan immers zelfstandig kiezen om sneller of langzamer te laden. Bij een overaanbod van elektriciteit: sneller en goedkoper laden. Bij een tekort en dus hoog tarief: langzaam laden of tijdelijk uitstellen (mits dit de eigenaar goed uitkomt), of zelfs ontladen van de accu tegen vergoeding. Een netwerkbeheerder zou dergelijk gebruik juist moeten stimuleren. Het geeft minder piekbelasting op het net, en is daarmee een stabieler en goedkoper net. Op windrijke of zonnige momenten kan onze Renault Zoe al 43.000 Watt AC laden en dit zou dus juist bij een overvloed aan windenergie/zonne-energie goed kunnen passen. Het zou een goede verbetering zijn als de netwerkbedrijven de ‘CapTar’ structuur herzien en deze variabel, op basis van gebruik, maken. Er zijn dan immers meer mogelijkheden voor netwerkstabilisatie (een hogere leveringszekerheid) en het is daarom ook in het voordeel van de netwerkbedrijven. Een slimme elektriciteitsvoorziening is met de huidige structuur financieel simpelweg niet mogelijk. Tijd voor vernieuwing dus!

Categorieën
Duurzaam Elektrisch rijden Groene energie

Milieuonvriendelijke milieubelastingen

Het doel van de energiebelasting is het verbeteren van het milieu door het zuiniger en efficiënter omgaan met energie te bevorderen. In beginsel is deze belasting dus niet ingevoerd om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, zoals velen denken. De energiebelasting in de huidige vorm heeft echter milieuonvriendelijke effecten.

Twee voorbeelden.

Als ik mijn huis verwarm met aardgas en ik gebruik 1.500 kuub gas (het gemiddelde verbruik in Nederland) dan is dat 50 megajoule aan energie. Ik betaal daar € 360 energiebelasting over (37%) en de aansluiting kost € 160 per jaar. Maar aardgas heeft verschillende bekende nadelen; Groningen zakt weg, opbrengsten gaan naar Putin/Trump/Midden-Oosten, het levert lokaal uitstoot op. Echter, als ik mijn huis verwarm met pure elektriciteit (dus zonder warmtepomp die het rendement enorm kan verhogen), dan betaal ik dan ineens € 1.700 belasting (71%) en geen aansluitkosten. Als Nederland verder overgaat op duurzame energie, dan is er straks überhaupt geen uitstoot meer. Op alle fronten is dit scenario wenselijker, maar toch zit er veel meer belasting op elektrisch verwarmen.

Een tweede voorbeeld. Een brandstofmotor heeft een rendement van 14% tot 25%, een elektromotor 94%. Het is dus niet raar dat elektrische auto’s veel zuiniger zijn. Naast die zuinigheid is er natuurlijk geen (lokale) uitstoot. De belastingen op brandstoffen zijn als volgt verdeeld:
Benzine: €1,67 waarvan belasting €1,05, oftewel 62%
Diesel: €1,33 waarvan belasting €0,71, oftewel 53%
Lpg: €0,84 waarvan belasting €0,47, oftewel 55%
Op elektriciteit zit echter veel meer belasting:
kWh elektriciteit: €0,20 waarvan belasting €0,14, oftewel 72%
De verschillen zijn nog veel groter als je de bovenstaande vergelijking maakt per energie-eenheid (joule).

Een elektrische auto is nu al veel goedkoper in gebruik, want zelfs een Tesla Model S heeft een omgerekend verbruik van 1 op 98, ondanks zijn grootte en gewicht. Dit is dus duidelijk de wenselijke route die we zouden moeten nemen als we ons energieverbruik echt naar beneden willen gaan krijgen zoals afgesproken in het Energieakkoord. Elektriciteit is via de energiebelasting nu echter kunstmatig duur.

Energiebelasting heeft nog meer opmerkelijke aspecten, zoals grote vermindering in belasting voor grootverbruikers, duurzame energieopslag op groene stroom en de Telsa-taks. Waarom maken we dit niet een stuk eerlijker?

Categorieën
Duurzaam Elektrisch rijden Groene energie

Nog maar 50% energiegebruik

Wij wonen aan de Scholverbos 61 sinds november 2010 en hebben sinds die tijd allerlei aanpassingen gedaan die ons energieverbruik verminderden. Van beter isoleren tot elektrisch gaan rijden. Van zuinige apparatuur tot zonnepanelen. Sinds kort het volgende stapje in de keten; ons huis heeft nu een officieel A-label. Geeft niet alleen een goed gevoel, maar bespaart ons iedere maand weer geld (en niet te vergeten meer wooncomfort!). Omgerekend naar Joules gebruiken we nu minder dan de helft van de energie, als we kijken naar het totaal voor verwarming, verlichting en vervoer.

Controleer hier simpel welk (voorlopig) label jouw huis heeft. Als je zaken hebt bijgewerkt aan je huis kun je hier de aanpassingen doorgeven en zelf een nieuwe label aanvragen (korting als lid van EGR als je voor Andre Dilweg bij de controle kiest).

 

Categorieën
Duurzaam Groene energie Lokaal

Kies een nieuwe energieleverancier

Betaal je niet te veel voor je energie? Ben je erin getrapt en heb je nu misschien sjoemelstroom voor een leuke ‘aanbieding’? Overstappen kan je veel geld besparen en je kunt ook direct echt groene energie nemen. Mijn advies is om altijd voor een leverancier te gaan die in de top van dit lijstje staat.

Dan weet je zeker dat je geen sjoemelstroom krijgt en dat is voor elektrische rijders extra zinvol. Aangezien de prijzen al jaren zakken, mede dankzij de Energiewende in Duitsland, zou ik geen vaste contracten aanraden (dus ook niet voor 1 jaar). Er lijkt voorlopig nog geen bodem in zicht bij de prijsdalingen, dus met een variabel contract profiteer je mee van de prijsdalingen. Mochten prijzen erg hard gaan stijgen, kun je altijd energiebesparende maatregelen nemen, of investeren in zonnepanelen/windenergie.

Duurzaamheid_stroomleveranciersAls we de tarieven uit het genoemde lijstje vergelijken, ben je met zonnepanelen het goedkoopste uit bij Qurrent (zonder zonnepanelen betaal je een paar euro per maand meer vastrecht, omdat je niet ook producent bent).
Prijzen:
piek 0,1868 cent per kWh
dal 0,1744 cent per kWh
gas € 0,5649 per m3
Dit zijn echt de laagste tarieven in de markt. Qurrent verdient niet op zijn tarieven, zij moeten rondkomen van het vastrecht (de vaste maandelijkse kosten). Alle genoemde tarieven zijn voor een variabel contract voor Nederlandse wind-/zonnestroom.

Bij Qurrent hebben ze een kastje dat je aansluit in je meterkast om je verbruik (evt. teruglevering en zonnepanelenopbrengst) in een app (of online) te kunnen volgen. Niet alleen leuk om te zien, maar ook goed om inzicht te krijgen in gebruikspatronen en om de kosten in de gaten te houden.

Verder is er onze eigen energieclub Energie Gilze Rijen (EGR). Vrijwilligers uit Gilze en Rijen, die zich bezig houden met duurzaamheid, leveren ook energie via De Unie. Dat is ook 100% Nederlandse zonne- en windenergie.
Prijzen:
piek 0,1920 cent per kWh
dal 0,1771 cent per kWh
gas € 0,6404 per m3

Dit is net iets duurder, maar De Unie werkt met lokale energiecoöperaties voor opwekking. Qurrent heeft bijvoorbeeld een groot windpark in Zeeland gebouwd. Dit maakt de twee leveranciers niet helemaal vergelijkbaar. Zo kan je via EGR straks meedoen in een zonnepanelen-project en echt eigenaar worden van je eigen zonnepanelen, ook al is je eigen dak daar niet voor geschikt. Ook kunnen boeren met veel zonnepanelen uit Gilze en Rijen rechtstreeks hun stroom verkopen aan De Unie. Echt lokaal en echt duurzaam dus. Je kunt prima voor alleen gas of alleen elektra overstappen naar EGR, aanmelden kan via deze link.

Kijken we dan nog even kort naar een fossiel-reus, dan zien we dat die niet alleen slecht is voor het milieu, maar ook voor je portemonnee:
Prijzen Essent:
piek&dal 0,2062 cent per kWh
gas € 0,6750 per m3
Dat is dus aanzienlijk duurder dan zowel Qurrent en De Unie.

Ook bij lopende contracten kan het zeker lonen om tussentijds over te stappen. De ‘boetes’ voor contractbreuk zijn niet bijzonder hoog en met de (veel) lagere tarieven van de laatste tijd heb je die er al snel uit:
Resterende looptijd (per product):
tot 18 maanden € 50,-
18 tot 24 maanden € 75,-
24 tot 30 maanden € 100,-
meer dan 30 maanden € 125,-

Wees geen dief van je portemonnee en laat je geen sjoemelstroom aanpraten. Kies bewust voor een echt groene leverancier. Overstappen is simpel en kost nauwelijks tijd. Heb je vragen of opmerkingen, dan ben ik altijd bereid je te woord te staan.

Overzicht tarieven:
Qurrent
De Unie
Essent (RWE) (helaas niet transparante PDF, maar overal weggestopte bedragen)
Eneco
Nuon

Categorieën
Groene energie

Kernenergie, op z’n Belgisch.

De kerncentrales in Doel en Tihange zijn 40 jaar geleden gebouwd en waren toentertijd ontworpen voor een levensduur van 30 jaar. De centrales zijn gebouwd met de kennis die voorhanden was in de jaren ’70. Uiteraard is in de loop van de tijd wel van alles vernieuwd, maar het ontwerp is en blijft hetzelfde. En dat ontwerp is fundamenteel onveilig. De kerncentrales in België hebben zeven tweede-generatie reactoren. Dit type werd tot eind jaren 90 gebouwd. Er zijn vandaag de dag ontwerpen beschikbaar die veel veiliger zijn. In centrales die worden gebouwd conform de hedendaagse ontwerpen kunnen namelijk, in tegenstelling tot bij de tweede-generatie reactoren, geen oncontroleerbare kettingreacties ontstaan als om de één of andere reden de koeling wegvalt.

De vier reactoren in Doel leveren een gezamenlijk maximum van 2.911 MW per jaar, hetgeen neerkomt op 23 miljard kWh per jaar. Dit is 25-30% van de Belgische elektriciteitsbehoefte per jaar. Tihange heeft drie reactoren met een totaal vermogen van 3.024 MW, 23 miljard kWh, te weten 25% van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte. Ruim de helft van België draait dus op deze zeven reactoren, op twee locaties. Deze afhankelijkheid geeft aan waarom de Belgen nog steeds geen afscheid genomen hebben van deze overjarige centrales.

Problemen
Dat de Belgische centrales niet in de top-25% van meest veilige kerncentrales vallen, dat wisten we al. Maar het is nog veel erger dan veel mensen denken. In de afgelopen tien jaar zijn er zo’n 100 noodstops (SCRAM’s) gemaakt. Het kost de Belgische overheid ook nog eens veel: alleen al de afwikkeling van de sabotage van Doel 4 heeft al zo’n 200 miljoen euro gekost.

Mooi weer show
Minister Schultz beweert dat de centrale in Doel veilig is. Het kan haar mening zijn, maar ze poneert het als een objectief feit. Ze zegt immers niet “ik vind deze centrale veilig”, maar ze gebruikt de woorden “Doel is veilig“. En dat is met een tweede generatie reactor per definitie onmogelijk. Bij deze antieke ontwerpen kun je 4-dubbele veiligheidssystemen implementeren, maar er is altijd kans op een ‘cascading’ probleem, waarbij de koeling stil komt te vallen en er als gevolg daarvan een ‘meltdown’ kan plaatsvinden. Daarnaast is er altijd de kans op menselijke fouten, of nog erger, bewuste sabotage. En dat is niet theoretisch, want de dader(s) van de vorige sabotage is nooit gevonden, die loopt/lopen er dus mogelijk nog gewoon rond.

Transitie
Iedereen is het er over eens dat deze centrales dicht moeten, alleen men is het niet eens over het tijdspad. Het thans afgesproken tijdspad is inmiddels voor de zoveelste keer aangepast. Telkens zijn er verlengingen van de ingebruikname. Dit zonder inspraak van belanghebbenden.

Zou België niet alle moeite en kosten moeten spenderen aan een snellere overstap op duurzame energie? Denemarken doet dit al, dus het kan. Ook onze eigen minister Kamp heeft nu een duidelijk grens getrokken; 2050 is einde verhaal voor fossiele energie. Daar horen wat mij betreft ook al die antieke nucleaire installaties bij. In de tussentijd kan Gilze en Rijen een steentje bijdragen om zich aan te sluiten bij de juridische stappen die Maastricht en Aachen nu al ondernemen, om de Belgen wakker te schudden; het kan zo niet langer, want het gaat een keer echt goed mis. En wij zitten daar maar 50km vanaf.

 

 

 

 

Categorieën
Duurzaam Elektrisch rijden Groene energie

Meer in balans (2015)

2015 was mooi jaar, waar wij op vele fronten aandacht aan duurzaamheid heb gegeven. Bij mijn lidmaatschap van Energie Gilze Rijen (EGR) kwam ook de doelstelling mee om in 2020 nog maar de helft energie te gebruiken. Dat doel is eind 2015 bereikt! Ons energieverbruik, in (mega)Joules omgerekend, is nu gehalveerd. Dit is zelfs zonder opwekking mee te rekenen (100% van onze elektriciteit komt van onze zonnepanelen en Nederlandse winddelen):

Totalen oud nu besp. %
Verlichting 405 170 58%
Apparatuur 11.639 7.658 34%
IT 8.964 5.138 43%
Transport 56.118 11.880 79%
Verwarming 47.475 37.980 20%
Totaal 124.600 62.827 50%

Wat direct opvalt is dat verwarming van ons huis nu verreweg de grootste energieverbruiker is geworden. Ook valt op dat besparingen op verlichting maar vrij weinig kan verbeteren. LED lampjes ophangen is een heel simpele manier om te besparen, maar het heeft dus ook maar zeer beperkt effect. In 2015 heb ik wel de laatste ‘spaarlampen’ vervangen door LED (i.c.m. domotica). Een helemaal afgerond project.

Ons 'tankstation'
Ons ’tankstation’

In april 2015 hebben wij onze 100% elektrische Renault Zoe gekocht en daar ook echt vrijwel alle kilometers in gereden. De Twingo is verkocht en de Espace gebruiken we bijna niet meer. Met al weer ruim 13.000km op de teller is het verschil ook in de portemonnee erg duidelijk merkbaar. Ik blijf dromen van een goede vervanger voor de Espace 🙂

Eind 2014 hebben wij onze rest-afval container ingeleverd bij de gemeente. Leven zonder restafval is eigenlijk niet zo heel moeilijk is gebleken. Afgelopen jaar slechts 1 vuilniszak restafval gehad (en die woog nog steeds bijna niets).

De Dopper bevalt prima, dus nog steeds veel water drinken (frisdrank dronk ik overigens al heel lang niet meer). In 2015 zijn wij zo nu en dan vegetarisch gaan eten. Iets minder vlees eten heeft veel effect. Verder koop ik bijna alles biologisch en meer lokaal geproduceerd kopen bij bijv. boer Peeters.

Eind 2015 overgestapt van de Rabobank naar de duurzame Triodos bank. Overstappen geeft misschien eenmalig wat gedoe, maar je ‘stemt’ als consument met je portemonnee, en in dit geval wel heel letterlijk. Dus gewoon een kwestie van doen!

Vrijwel alle grotere aankopen zijn tweedehands gekocht (A+++ wasmachine, A+++ afwasmachine), en een record aan spullen verkocht via Marktplaats (74!).

2016
In 2016 gaan wij e.e.a. aan ons huis verbouwen, waarbij we ook energetisch een aantal goede verbeteringen zullen toepassen. O.a. een zuinige Wamte-Terug-Win-installatie op de centrale afzuiging. In stapjes werken we echt richting de nul-op-de-meter. In ieder geval is er nog genoeg uitdaging en zijn er nog zat verbeterpuntjes te verzinnen.