Categorieën
Duurzaam Elektrisch rijden Groene energie

Salderen versus Dynamische tarieven

De meeste leveranciers bieden tegenwoordig Dynamische tarieven (EPEX), die per uur variëren. Dit geeft gemiddeld veel lagere tarieven en geeft je de kans je gebruik aan te passen (bijv. je was draaien uit te stellen). Vraag en aanbod van stroom komen zo automatisch meer in evenwicht. Puur op prijsprikkel. Laat dat nu net ook het meest duurzame zijn. En het beste tegen netcongestie.

Nu zeer recent Salderen toch blijft bestaan, zullen de meeste leveranciers een zonnepanelen-vergoeding gaan eisen. De kosten van salderen moeten betaald worden; je gebruikt immers de goedkope zonnestroom in een dure winter. De overheid gaat ooit salderen moeten afschaffen (duur, niet-duurzaam, congestie-verhogend).

Als je zonnepanelen hebt, moet je dan kiezen voor salderen of een dynamisch contract? Als gebruik en opwek ongeveer in evenwicht zijn, dan is salderen in veel situaties het makkelijkst. Maar heb je veel ‘stuurbaar’ vermogen (een elektrische auto bijvoorbeeld), dan kun je op sommige momenten zelfs betaald krijgen voor je verbruik. Dynamische contracten hebben ook een risico op erg hoge prijzen. Zo was de prijs voor enkele uren in Scandinavië (als gevolg van een foutje) zelfs 6 euro voor een kWh (normaal 30 cent). Als je dan je verbruik niet goed kunt aanpassen, heb je een probleem.

Wees dus bewust van het risico en maak een inschatting van je opbrengst en kosten. Heb je zonnepanelen op Oost/West? Dan zullen dynamisch prijzen nog interessanter zijn.

Ben je bereid om je was te draaien op de goedkope momenten (gedrag aanpassen kost moeite en is best lastig om vol te houden)? Of kun je dit deels automatiseren? Dan kan een dynamisch contract interessant zijn voor jou. In veel gevallen zal voorlopig lekker blijven salderen en je focus op energie-besparing inzetten het meest zinvol zijn.