Categorieën
Geen categorie

Aanpak van de N282 kan beter

N282 - Voorstel uitsnede - Negen vakken KaartDe provincie Brabant gaat de Bredaseweg (N282) aanpakken. Een flink project waar 27 miljoen euro mee gemoeid is. Fijn voor Rijen? Helaas niet. De Bredaseweg gaat dicht bij Hulten en verkeer moet een flink eind om rijden langs de vliegbasis om de Hultenaren te ontzien van geluidsoverlast en uitlaatgassen. De weg zal dan geheel vierbaans worden tot aan de Vijfeikenweg. Het project gaat pas ergens tussen 2016/2017 echt van start.

Uit reacties van mensen die dagelijks in de spits over deze weg rijden blijkt dat er geen groot doorstromingsprobleem is, zoals de provincie doet voorkomen. Af en toe, als er op een van de snelwegen A58 of A27 een ongeluk is gebeurd, loopt het vanwege sluipverkeer vast op de N282. Dit zal een vierbaans N282 ook niet kunnen oplossen, omdat er dan nog steeds sprake is van een ‘flessenhals’ en een groot deel tweebaansweg op de N282. De drukte wordt dus verlegd naar Rijen, waardoor wij als Rijenaren opgezadeld gaan worden met meer verkeer, geluidsoverlast en uitlaatgassen.

Hulten
Naast doorstroming is de ‘oversteekbaarheid’ bij Hulten aangegeven als een van de huidige problemen. Men kan denken aan het afbouwen van de bebouwing aan de zuidkant van Hulten. Zeker gezien alle geluidsoverlast van de vliegbasis is dit geen rare gedachte en het is vele malen goedkoper dan het gaan verleggen van de Bredaseweg. Het gaat maar om een drietal bedrijven en nog geen tiental woningen. Nu wil Kern’75 een nieuw centrum voor Hulten gaan creëren, maar uitbreiding in de richting van de vliegbasis lijkt mij niet verstandig. Volgens de huidige plannen zullen er ook nu in Hulten een aantal panden gesloopt moeten worden om de verbreding en verlegging te kunnen realiseren. Het is dus een ingrijpende wijziging.

Goedkope en effectievere oplossingen
Er zijn een aantal gemakkelijke aanpassingen mogelijk om de doorstroming van de huidige tweebaans N282 te verbeteren. Betere afstelling en intelligentie van de stoplichten kan al aanzienlijke verbetering geven; juist op de piekdrukte in de spits. Langere uitvoegstroken en aanleg van invoegstroken kunnen de doorstroming van de huidige wegen ook al aanzienlijk verbeteren. Verder is een groot hinderpunt op deze weg het landbouwverkeer in de spits. Gedacht kan worden aan een landbouwverkeersverbod tijdens spitsuren.
Een grote vertragende factor voor een groot deel van het doorgaande verkeer van de N282 is de spoorwegovergang op de N631. Met meer dan 10.000 voertuigen per dag is dit een erg drukke spoorkruising waar tot zeven (!) minuten wachttijd kan ontstaan. Uit een van de onderzoeksrapporten blijkt dat de spoorbomen ‘meestal binnen twee minuten weer open gaan, maar dat er ook gevallen zijn waarbij ze rond de vijf minuten gesloten blijven’. Na een ongeluk zijn de bomen tijdens een meetperiode zelfs 2,5 uur dicht geweest. Afgezien van de veiligheid is dit echt een barrière die voor overlast zorgt. Bovendien is dit een groeiende barrière door toename van (gevaarlijk) vrachtverkeer per spoor door uitbreiding van de Tweede Maasvlakte en bereiken van de maximale capaciteit van de Betuwelijn. Verder komt er mogelijk het programma Hoogfrequent spoor ook op dit spoortraject. Het aantal treinen zal ver boven de huidige 250 treinen per dag gaan komen. Ondertunneling van de spoorovergang van de N631 zal deze barrière geheel wegnemen en de doorstroming van heel het gebied verbeteren.

Regeren is vooruitkijken
En weg leg je niet aan voor tien of twintig jaar maar voor een langere termijn. Vervoerspatronen gaan in die periode flink veranderen. Je moet dus niet kijken naar de huidige belasting op de N282, maar ook naar de toekomstige gebruiksmanieren van de weg. Stoplichten met nieuwe sensoren worden steeds minder dom en kunnen anticiperen op vervoersstromen. Geautomatiseerde voertuigen kunnen op veel hogere snelheden, dichter op elkaar rijden en de capaciteit van de huidige weg enorm vergroten. Alleen knelpunten zoals kruispunten gaan in zo’n geval een blijven barrière vormen. Die kunnen grotendeels verdwijnen als je met een smart-connected voertuigen gaat werken. Een auto reserveert dan een (invoeg)plekje op de weg. Dat is uiteraard nog toekomstmuziek.

Wat wel op kortere termijn gaat gebeuren is een uitbreiding van de A58 van twee naar drie banen. Er zal dan ook minder verkeer over de N282 gaan rijden. De huidige plannen voor uitbreiding van de N282 zijn niet effectief, duur en gaan voor meer overlast in Rijen zorgen. Stem 19 maart op Gemeentebelang en wij zullen deze plannen zeer kritisch benaderen en proberen bij te sturen waar wij dat kunnen.