Categorieën
Groene energie

Steun de bezwaren tegen schaliegaswinning

Onze gemeente heeft nog zich niet uitgesproken tegen het boren naar schaliegas op ons grondgebied, in tegenstelling tot de gemeenten die ons omringen. Een motie gesteund door Gemeentebelang en PvdA heeft het niet gehaald. VVD, CDA en Kern’75 vonden het niet nodig om dit signaal af te geven. Dus wij zijn een klein eilandje in Brabant, waar de petrochemische industrie zich nu dus welkom mag heten. Gelukkig heeft ook de provincie ernstige bezwaren tegen de plannen van minister Kamp om onder andere het concern Cuadrilla in Nederland te laten fracken naar schaliegas. En steeds meer mensen maken zich terecht grote zorgen over deze manier van gaswinning. De risico’s zijn groot, de kosten hoog, de opbrengsten onbekend en er zitten sowieso veel nadelen aan.

Kies!
Onze gemeente doet het qua beleid op energiegebied slechter dan gemiddeld. Duurzaamheid staat niet erg hoog in het vaandel bij de huidige coalitie, in het bijzonder bij Kern’75. Er is geen energievisie, geen beleid gericht op duurzaamheid. Naast het bizar schamele potje dat de gemeente gebruikt om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren is er vrijwel niets. In het verkiezingsprogramma van Kern’75 staat duurzaamheid als onderdeeltje onder het beheer ‘Openbare ruimte’. Er worden maar een paar punten aangestipt en totaal geen doelen gesteld op het gebied van bijvoorbeeld energiebesparing en verbetering luchtkwaliteit. Bij Gemeentebelang komt duurzaamheid bij bijna elk hoofdstuk aan de orde en heeft daarnaast een eigen hoofdstuk.

De hoofdpunten
Naast het tegengaan van schaliegaswinning willen we een adviesfuncties creëren voor verenigingen om kennis en kunde te delen. Daarnaast het uitbouwen afvalscheiding (zie mijn eerdere column over dit project). We willen meer groen in onze gemeente. Het groen duurzaam inrichten en behouden. Het lijkt ons goed om een energieambitie op te stellen waarin we bijvoorbeeld het doel kunnen stellen om in 2020 het energieverbruik te halveren.
Uitstoot van verkeer en zwefvuil moet blijvend teruggedrongen worden. We zouden uit willen groeien naar een gemeente die een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaamheid en milieu. Zo kunnen we elektrisch rijden en elektrisch gemeenschap stimuleren. Ook door het zelf te doen.

Stem Gemeentebelang! 
Er valt dus echt wat te kiezen! Als je geeft om een goede woonomgeving, dan stem je de 19e Gemeentebelang.

Zonnepanelen