Categorieën
Cradle2Cradle

Gemeentebelang: ‘Afvalveroorzaker moet zelf opdraaien voor kosten’

Mensen die netjes afval scheiden zouden veel minder moeten betalen dan mensen die niet scheiden. Restafval is de duurste categorie afval. Recyclebaar afval is vrijwel gratis of levert geld op, omdat het opnieuw als grondstof gebruikt kan worden. Aangezien Gilze en Rijen nu al veel minder restafval hebben, besparen wij hier al honderdduizenden euro’s op. En dat terwijl we een kleine gemeente zijn. We zouden nog veel  meer geld kunnen besparen als elke inwoner zijn of haar steentje bijdraagt. Daarmee kunnen we voorkomen dat we de lasten moeten verzwaren.
Het is belangrijk dat we, naast een financiële prikkel, zo veel mogelijk drempels wegnemen als we iedereen willen stimuleren afval te gaan scheiden. Er moeten voldoende plaatsen zijn om afval kwijt te kunnen, aangezien niet alles in de straat wordt opgehaald. Drinkpakken en blik zouden bijvoorbeeld in de supermarkt bij een milieuwand ingeleverd kunnen worden. Dit werkt bijvoorbeeld in de gemeente Geldrop-Mierlo al erg goed.
De Milieustraat is alleen ‘s ochtends open. Op verzoek van Gemeentebelang zijn de openingstijden op zaterdag met anderhalf uur verruimd. Wat ons betreft gaat de Milieustraat ook standaard in de middag open.
Sinds 1 januari 2014 zijn er al enkele verbeteringen. Plastic wordt nu om de twee weken opgehaald in plaats van iedere maand. En het is mogelijk om drinkpakken apart in te leveren bij de Milieustraat.
Van de grote categorieën afval die gescheiden kunnen worden is blik nog over. Wij willen deze laatste categorie per 1 januari 2015 inzamelbaar te maken.
Wat ons betreft kunnen we bezuinigen door minder vaak restafval op te halen. De frequentie kan best naar eens in de drie of vier weken. In ruil hiervoor kan er meer ander recyclebaar afval opgehaald worden.
Samen zijn wij op de goede weg. Gilze-Rijen staat in de top-30 van ‘goedkoopste gemeenten van Nederland’ op plaats 22. Waarom zouden we niet gewoon met zijn allen voor plaats 1 gaan?!