Categorieën
Groene energie

Hyperloop

Als commissielid ruimte ben ik bij de gemeente actief om infra-structurele problemen op te lossen. Zorgen voor een goede en veilige doorstroming van verkeer. Niet alles wat ik interessant vind is direct toepasbaar, maar wel erg leuk om meer vanaf te weten. Zo ook de Hyperloop. Het idee is niet nieuw. Zelf Jules Verne had al vrij leuke concepten voor supersnelle verplaatsing. En brievenpost per luchtbuis kennen we allemaal, al is dit nergens meer in gebruik. Toch is het Hyperloop in veel opzichten echt vernieuwend. Het is namelijk de eerste keer dat dit meer is dan een concept; alles is technisch doorgerekend en met huidige materialen haalbaar. Inclusief financiele onderbouwing. Uiteraard is er op allerlei details wat af te dingen en zullen er vast betere oplossingen naar boven komen. Dat is juist ook de bedoeling van de nu gepubliceerde documenten en rekenmodellen. Iedereen kan er mee spelen en aan rekenen. Iedereen kan dit nog verder verbeteren en aanpassen (patentvrij). Het is dus een echt community-project.

Nederland
Uiteraard zou de Hyperloop in Nederland op enkele trajecten perfect passen, dus ik hoop dat de provincies en mensen in Den Haag, inclusief Rijkswaterstaat snel een onderzoek starten naar de haalbaarheid van een dergelijk “test” lijn in Nederland. Tussen Utrecht en Breda zou denk ik een prachtig traject zijn. Dit is nu te ingewikkeld en duur om een spoorlijn aan te leggen. De snelweg is hard toe aan uitbreiding en de bruggen barsten uit hun voegen. Infrastructureel gezien is dit dus voorvoerstechnisch echt een ellendig stukje Nederland. De kosten zouden dan afnemen van $ 6 miljard voor bijna 600 kilometer Hyperloop kunnen afnemen tot minder dan een miljard voor 75 kilometer Hyperloop. De grootste kosten zijn de onteigeningen van grond (alleen voor de palen) inclusief planschade en de beide stations. Dit is een fractie dat ouderwetse treinverbindingen kosten. Voornamelijk omdat het een erg lichtgewicht ontwerp is op poten, dat dus gemakkelijk aangelegd kan worden zonder bestaande bebouwing en (boeren-)bedrijven in de weg te zitten.